Vlerësuesi real i pronës tuaj

Gjatë muajit shkurt 2020 filloi zyrtarisht procesi rivlerësimit të pasurive të paluajtshme me deklarim 3% të taksës së shitjes dhe ky proces do të jetë aktiv deri në shtator 2020.

HABITAT në bashkëpunim me ekspertë vlerësues pronash të licensuar ofron për klientët e saj një asistencë të kompletuar në finalizimin e procesit të rivlerësimit të pronës tuaj.
Bashkëpunëtorët tanë me eksperiencë ndjekin procesin nga fillimi deri në fund duke e mbyllur atë në kohë të reduktuar dhe duke ndihmuar kështu procesin e shit-blerjes së pronës tuaj.

Jepini vlerë pronës tuaj. Drejtohuni në HABITAT!